Soul Body Fusion® healing

 

Ved Soul Body Fusion® healing rodfæster sjælen sig dybere i din krop. Dette skaber bedre jordforbin- delse, bedre helbred og ny åndelig udvikling.

 

Ved Soul Body Fusion® healing skabes der adgang til din sjæls visdom og til dens potentialer. Trin for trin åbnes der op for det, som du er klar til.

 

Soul Body Fusion® healing igangsætter en proces, hvor din sjæl stimulerer din krops celler til at kunne rumme mere og mere lys. – Derved transformeres din krop, så den kan holde på mere lys og kraft. – Lyset og kraften kan fjerne blokeringer og kan give adgang til nye åndelige dimensioner.

 

Soul Body Fusion® healing blev bragt til verden i 2007 af Jonette Crowley, spirituel lærer og forfatter til bogen: “Krop og sjæl i harmoni – helhed og healing med Soul Body Fusion.”

 

For at vedligeholde og styrke processen anbefales det at modtage 3 Soul Body Fusion® healinger på den måde, at der mellem 1. og 2. healing er 1 uge, og mellem 2. og 3. healing er 2 uger.

 

Kr. 450,- for Soul Body Fusion® healing og spirituel vejledning

Kr. 1200,- for 3 x Soul Body Fusion® healinger og spirituel vejledning

 

Praksis ved Vodskov

Ingrid Mikkelsen

Certificeret Soul Body Fusion® praktiker

Møllestien 7, Langholt, 9310 Vodskov

Tlf: 61 65 00 39 – træffes bedst efter kl. 12.00

info@ingridqmikkelsen.dk

 

 

Min baggrund:

2017-18: Den ny tids healinger hos Marianne Lane, Shaman of The New Era, www.marianne-lane.dk.

2017: Certificeret SoulBodyFusion® praktiker hos Ny Tids Shaman og Healer Galina Saikova Sørensen, www.galinasaikova.com.

2012-14: Foredrag “Veje hen mod dit indre ståsted” på Folkeuniversitetet i Aalborg.

2011: Cand.theol. med speciale i spirituel vejledning.

2006-18: Afbalancering af krop, psyke, ånd hos kinesiolog Helga Thorup Larsen, www.helgathorup.dk.

2004-11: Teologistuderende ved Københavns Universitet.

2003: Egen klinik med healing, intuitiv kropsmassage, energifeltsøvelser.

1994-98, 2006-15: Kropsdynamisk Analyse hos KropsPsykoTerapeut Kirsten Kristensen, www.kptk.dk.

1981-2007: Selverkendelse, healing, bøn og meditation hos cand.mag. Hanne Kizach.

1980-84, 1997, 2014: Selverkendelse (drømmeanalyse og energifeltsøvelser) samt meditation hos dr.phil. Jes Bertelsen, Aarhus Universitet og Vækstcenteret, www.vaekstcenteret.dk.